Quạt Công Nghiệp

HOT
Quạt thông gió vuông chuyển động gián tiếp 900*900*300

Công suất (kW) : 0,37/4P

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 25000 m3/h

Tốc độ : 600 r/min

Quy cách 900*900*300 mm

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt thông gió vuông chuyển động gián tiếp 900*900*300

3,588,000 ₫

3,900,000 ₫

Công suất (kW) : 0,37/4P

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 25000 m3/h

Tốc độ : 600 r/min

Quy cách 900*900*300 mm

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
- 7%
Quạt nối ống SHOOHAN DFG60-4

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 2200 W

Tốc độ: 1400 r/min

Lưu lượng: 18700 m3/h

Điện áp: 380V

Cột áp : 294

Bảo hành: 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt nối ống SHOOHAN DFG60-4

4,743,000 ₫

5,100,000 ₫

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 2200 W

Tốc độ: 1400 r/min

Lưu lượng: 18700 m3/h

Điện áp: 380V

Cột áp : 294

Bảo hành: 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt Thông Gió Vuông Shoohan FAD25 - 4

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 40 W

Tốc độ: 1400 r/min

Lưu lượng: 840 m3/h

Điện áp: 220v

Cột áp : 60Pa

Bảo hành: 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt Thông Gió Vuông Shoohan FAD25 - 4

468,000 ₫

520,000 ₫

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 40 W

Tốc độ: 1400 r/min

Lưu lượng: 840 m3/h

Điện áp: 220v

Cột áp : 60Pa

Bảo hành: 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt nối ống SHOOHAN DFG50-4

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 750 W

Tốc độ: 1400 r/min

Lưu lượng: 9300 m3/h

Điện áp: 220/380V

Cột áp : 196Pa

Bảo hành: 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt nối ống SHOOHAN DFG50-4

2,399,400 ₫

2,580,000 ₫

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 750 W

Tốc độ: 1400 r/min

Lưu lượng: 9300 m3/h

Điện áp: 220/380V

Cột áp : 196Pa

Bảo hành: 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt Thông Gió Vuông Shoohan FAD30 - 4

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 45 W

Tốc độ: 1400 r/min

Lưu lượng: 1080 m3/h

Điện áp: 220v

Cột áp : 70Pa

Bảo hành: 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt Thông Gió Vuông Shoohan FAD30 - 4

549,000 ₫

610,000 ₫

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 45 W

Tốc độ: 1400 r/min

Lưu lượng: 1080 m3/h

Điện áp: 220v

Cột áp : 70Pa

Bảo hành: 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt nối ống SHOOHAN DFG40-4

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 550 W

Tốc độ: 1400 r/min

Lưu lượng: 7500 m3/h

Điện áp: 220/380V

Cột áp : 166Pa

Bảo hành: 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt nối ống SHOOHAN DFG40-4

1,767,000 ₫

1,900,000 ₫

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 550 W

Tốc độ: 1400 r/min

Lưu lượng: 7500 m3/h

Điện áp: 220/380V

Cột áp : 166Pa

Bảo hành: 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt Thông Gió Vuông Shoohan FAD40 - 4

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 145 W

Tốc độ: 1400 r/min

Lưu lượng: 2880 m3/h

Điện áp: 220v

Cột áp : 108Pa

Bảo hành: 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt Thông Gió Vuông Shoohan FAD40 - 4

945,000 ₫

1,050,000 ₫

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 145 W

Tốc độ: 1400 r/min

Lưu lượng: 2880 m3/h

Điện áp: 220v

Cột áp : 108Pa

Bảo hành: 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt nối ống SHOOHAN DFG30-4

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 250 W

Tốc độ: 1400 r/min

Lưu lượng: 3700 m3/h

Điện áp: 220/380V

Cột áp : 85Pa

Bảo hành: 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt nối ống SHOOHAN DFG30-4

1,497,300 ₫

1,610,000 ₫

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 250 W

Tốc độ: 1400 r/min

Lưu lượng: 3700 m3/h

Điện áp: 220/380V

Cột áp : 85Pa

Bảo hành: 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt thông gió vuông công nghiệp SHRV – 500

Thương hiệu : Superlite

Công suất : 0,25 kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 14000 m3/h

Tốc độ : 1400 r/min

Quy cách : 500*500*300

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt thông gió vuông công nghiệp SHRV – 500

2,042,500 ₫

2,150,000 ₫

Thương hiệu : Superlite

Công suất : 0,25 kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 14000 m3/h

Tốc độ : 1400 r/min

Quy cách : 500*500*300

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt thông gió vuông công nghiệp SHRV – 600

Thương hiệu : Superlite

Công suất : 0,25kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 15000m3/h

Tốc độ : 1400r/min

Quy cách : 600*600*300

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt thông gió vuông công nghiệp SHRV – 600

2,327,500 ₫

2,450,000 ₫

Thương hiệu : Superlite

Công suất : 0,25kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 15000m3/h

Tốc độ : 1400r/min

Quy cách : 600*600*300

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt thông gió vuông công nghiệp SHRV – 700

Thương hiệu : Superlite

Công suất : 0,37kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 19000m3/h

Tốc độ : 1400r/min

Quy cách : 700*700*300

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt thông gió vuông công nghiệp SHRV – 700

2,517,500 ₫

2,650,000 ₫

Thương hiệu : Superlite

Công suất : 0,37kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 19000m3/h

Tốc độ : 1400r/min

Quy cách : 700*700*300

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Cánh Quạt Shoohan NS - 750

Thương Hiệu : Shoohan

Sản Phẩm : Cánh Quạt Shoohan NS - 750

Bảo Hành : 12 Tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Cánh Quạt Shoohan NS - 750

162,000 ₫

180,000 ₫

Thương Hiệu : Shoohan

Sản Phẩm : Cánh Quạt Shoohan NS - 750

Bảo Hành : 12 Tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng