Quạt Công Nghiệp

HOT
Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu 11-62NO.2.8A (380V)

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 1.5kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 1600 - 3200 m3/h

Tốc độ : 1450 r/min

Cột áp : 550 - 420Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu 11-62NO.2.8A (380V)

0 ₫

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 1.5kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 1600 - 3200 m3/h

Tốc độ : 1450 r/min

Cột áp : 550 - 420Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu 11-62NO.2.8A (220V)

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 1.5kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1600 - 3200m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 550 - 420Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu 11-62NO.2.8A (220V)

0 ₫

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 1.5kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1600 - 3200m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 550 - 420Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Tủ điện đôi (3.7 - 5.5kW)

Liên Hệ: 0984 690 839

Tủ điện đôi (3.7 - 5.5kW)

2,990,000 ₫

3,250,000 ₫

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu YF9-63NO.4A (380V)

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 5.5kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 7500 - 9980m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 900 - 1300

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu YF9-63NO.4A (380V)

0 ₫

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 5.5kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 7500 - 9980m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 900 - 1300

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Tủ điện đôi (1,1 - 2,2 kW)

Liên Hệ: 0984 690 839

Tủ điện đôi (1,1 - 2,2 kW)

2,898,000 ₫

3,150,000 ₫

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu YF9-63NO.3.5A (380V)

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 3kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 4000-6500m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 1280 - 750

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu YF9-63NO.3.5A (380V)

0 ₫

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 3kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 4000-6500m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 1280 - 750

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Tủ điện đơn (3,7 - 5,5 kW)

Liên Hệ: 0984 690 839

Tủ điện đơn (3,7 - 5,5 kW)

1,978,000 ₫

2,150,000 ₫

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu YF9-63NO.3.5A (220V)

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 3kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 4000-6500m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 1280-750

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu YF9-63NO.3.5A (220V)

0 ₫

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 3kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 4000-6500m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 1280-750

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Tủ điện đơn (1,5 - 2,2 kW)

Liên Hệ: 0984 690 839

Tủ điện đơn (1,5 - 2,2 kW)

1,886,000 ₫

2,050,000 ₫

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu YF9-63NO.2A (220V)

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 0,37kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 900-1100m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 343 - 294

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu YF9-63NO.2A (220V)

0 ₫

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 0,37kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 900-1100m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 343 - 294

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt ly tâm hút khói động cơ Teco 4.5A (380V)

Công suất : 7.5kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 8000 - 12000m3/h

Tốc độ : 1450 r/min

Cột áp : 2500Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt ly tâm hút khói động cơ Teco 4.5A (380V)

0 ₫

Công suất : 7.5kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 8000 - 12000m3/h

Tốc độ : 1450 r/min

Cột áp : 2500Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt ly tâm hút khói động cơ Teco 4A (380V)

Công suất : 5.5kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 4000 - 9500m3/h

Tốc độ : 145 r/min

Cột áp : 1800Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt ly tâm hút khói động cơ Teco 4A (380V)

0 ₫

Công suất : 5.5kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 4000 - 9500m3/h

Tốc độ : 145 r/min

Cột áp : 1800Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng