Quạt Công Nghiệp

HOT
Quạt ly tâm hút khói động cơ Teco 3.5A (380V)

Công suất : 3.7kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 4000 - 5500m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 1500Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt ly tâm hút khói động cơ Teco 3.5A (380V)

0 ₫

Công suất : 3.7kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 4000 - 5500m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 1500Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt ly tâm hút khói động cơ Teco 3A (380V)

Công suất : 2.2kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 3000 - 3500m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 1200Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt ly tâm hút khói động cơ Teco 3A (380V)

0 ₫

Công suất : 2.2kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 3000 - 3500m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 1200Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt ly tâm hút khói động cơ Teco 3A (220V)

Công suất : 2.2kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1800 - 2500m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 1200Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt ly tâm hút khói động cơ Teco 3A (220V)

0 ₫

Công suất : 2.2kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1800 - 2500m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 1200Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt ly tâm hút khói động cơ Teco 2.8A (380V)

Công suất : 1.5kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 1800 - 2500m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 1000Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt ly tâm hút khói động cơ Teco 2.8A (380V)

0 ₫

Công suất : 1.5kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 1800 - 2500m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 1000Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt ly tâm hút khói động cơ Teco 2.8A (220V)

Công suất : 1.5kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1800 - 2500m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 1000Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt ly tâm hút khói động cơ Teco 2.8A (220V)

0 ₫

Công suất : 1.5kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1800 - 2500m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 1000Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt ly tâm hút khói động cơ Teco 2.5A

Công suất : 0.75kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1400 - 1800 3/h

Tốc độ : 1450 r/min

Cột áp : 700Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt ly tâm hút khói động cơ Teco 2.5A

0 ₫

Công suất : 0.75kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1400 - 1800 3/h

Tốc độ : 1450 r/min

Cột áp : 700Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Cọc Shoohan đế gang 650 và 750

Thương hiệu : Shoohan

Chất liệu :Sắt

Liên Hệ: 0984 690 839

Cọc Shoohan đế gang 650 và 750

315,000 ₫

350,000 ₫

Thương hiệu : Shoohan

Chất liệu :Sắt

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Tay treo shoohan 650 và 750

Thương hiệu : Shoohan

Chất liệu :Sắt

Liên Hệ: 0984 690 839

Tay treo shoohan 650 và 750

135,000 ₫

150,000 ₫

Thương hiệu : Shoohan

Chất liệu :Sắt

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Lồng quạt SHOOHAN 750

Thương hiệu : Shoohan

Chất liệu : Hợp kim

Đường kính : 810mm

Liên Hệ: 0984 690 839

Lồng quạt SHOOHAN 750

315,000 ₫

350,000 ₫

Thương hiệu : Shoohan

Chất liệu : Hợp kim

Đường kính : 810mm

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Lồng quạt SHOOHAN 650

Thương hiệu : Shoohan

Chất liệu : Hợp kim

Đường kính : 710mm

Liên Hệ: 0984 690 839

Lồng quạt SHOOHAN 650

252,000 ₫

280,000 ₫

Thương hiệu : Shoohan

Chất liệu : Hợp kim

Đường kính : 710mm

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Lá chớp phi 50

Thương hiệu : Shoohan

Chất liệu: Tôn

Đường kính : 50cm

Liên Hệ: 0984 690 839

Lá chớp phi 50

342,000 ₫

380,000 ₫

Thương hiệu : Shoohan

Chất liệu: Tôn

Đường kính : 50cm

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Lá chớp phi 40

Thương hiệu : Shoohan

Chất liệu: Tôn

Đường kính : 40cm

Liên Hệ: 0984 690 839

Lá chớp phi 40

270,000 ₫

300,000 ₫

Thương hiệu : Shoohan

Chất liệu: Tôn

Đường kính : 40cm

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng