Quạt Công Nghiệp

HOT
Quạt nối ống YWR2E-250

Công suất : 165W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1380 m3/h

Tốc độ : 2450 r/min

Cột áp : 570Pa

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt nối ống YWR2E-250

1,995,000 ₫

2,100,000 ₫

Công suất : 165W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1380 m3/h

Tốc độ : 2450 r/min

Cột áp : 570Pa

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu 11-62NO.3A (380V)

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 2.2kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 3000 - 4650m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 720 - 600Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu 11-62NO.3A (380V)

0 ₫

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 2.2kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 3000 - 4650m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 720 - 600Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt nối ống YWR2E-200

Công suất : 150W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1050 m3/h

Tốc độ : 2500 r/min

Cột áp : 550Pa

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt nối ống YWR2E-200

1,805,000 ₫

1,900,000 ₫

Công suất : 150W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1050 m3/h

Tốc độ : 2500 r/min

Cột áp : 550Pa

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu 11-62NO.3A (220V)

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 2.2kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 3000 - 4650m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 720 - 600Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu 11-62NO.3A (220V)

0 ₫

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 2.2kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 3000 - 4650m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 720 - 600Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt nối ống YWR2E-150

Công suất : 110W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 620 m3/h

Tốc độ : 2500 r/min

Cột áp : 400Pa

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt nối ống YWR2E-150

1,425,000 ₫

1,500,000 ₫

Công suất : 110W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 620 m3/h

Tốc độ : 2500 r/min

Cột áp : 400Pa

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu 11-62NO.2.8A (380V)

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 1.5kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 1600 - 3200 m3/h

Tốc độ : 1450 r/min

Cột áp : 550 - 420Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu 11-62NO.2.8A (380V)

0 ₫

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 1.5kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 1600 - 3200 m3/h

Tốc độ : 1450 r/min

Cột áp : 550 - 420Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt nối ống YWR2E-125

Công suất : 75W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 395 m3/h

Tốc độ : 2500 r/min

Cột áp : 390Pa

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt nối ống YWR2E-125

1,282,500 ₫

1,350,000 ₫

Công suất : 75W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 395 m3/h

Tốc độ : 2500 r/min

Cột áp : 390Pa

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu 11-62NO.2.8A (220V)

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 1.5kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1600 - 3200m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 550 - 420Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu 11-62NO.2.8A (220V)

0 ₫

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 1.5kW

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1600 - 3200m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 550 - 420Pa

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Tủ điện đôi (3.7 - 5.5kW)

Liên Hệ: 0984 690 839

Tủ điện đôi (3.7 - 5.5kW)

2,990,000 ₫

3,250,000 ₫

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt nối ống YWR2E-100

Công suất : 70W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 176 m3/h

Tốc độ : 2500 r/min

Cột áp : 350Pa

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt nối ống YWR2E-100

1,209,000 ₫

1,300,000 ₫

Công suất : 70W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 176 m3/h

Tốc độ : 2500 r/min

Cột áp : 350Pa

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu YF9-63NO.4A (380V)

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 5.5kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 7500 - 9980m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 900 - 1300

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt ly tâm Shoohan nhập khẩu YF9-63NO.4A (380V)

0 ₫

Thương hiệu : Shoohan 

Công suất : 5.5kW

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 7500 - 9980m3/h

Tốc độ : 1450r/min

Cột áp : 900 - 1300

Bảo hành : 12 tháng 

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
HOT
Tủ điện đôi (1,1 - 2,2 kW)

Liên Hệ: 0984 690 839

Tủ điện đôi (1,1 - 2,2 kW)

2,898,000 ₫

3,150,000 ₫

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng