Quạt Công Nghiệp

- 6%
Quạt nối ống YWR2E150

Công suất : 110W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 620 m3/h

Tốc độ : 2500 r/min

Cột áp : 400Pa

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt nối ống YWR2E150

1,551,000 ₫

1,650,000 ₫

Công suất : 110W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 620 m3/h

Tốc độ : 2500 r/min

Cột áp : 400Pa

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
- 6%
Quạt nối ống YWR2E200

Công suất : 150W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1050 m3/h

Tốc độ : 2500 r/min

Cột áp : 550Pa

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt nối ống YWR2E200

1,786,000 ₫

1,900,000 ₫

Công suất : 150W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1050 m3/h

Tốc độ : 2500 r/min

Cột áp : 550Pa

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
- 6%
Quạt nối ống YWR2E250

Công suất : 165W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1380 m3/h

Tốc độ : 2450 r/min

Cột áp : 570Pa

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt nối ống YWR2E250

1,974,000 ₫

2,100,000 ₫

Công suất : 165W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1380 m3/h

Tốc độ : 2450 r/min

Cột áp : 570Pa

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
- 6%
Quạt nối ống YWR2E315

Công suất : 250W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 480 m3/h

Tốc độ : 2800 r/min

Cột áp : 1200Pa

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt nối ống YWR2E315

2,303,000 ₫

2,450,000 ₫

Công suất : 250W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 480 m3/h

Tốc độ : 2800 r/min

Cột áp : 1200Pa

Bảo hành : 12 tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng
- 6%
Quạt áp YYF250

Công suất : 250W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 480m3/h

Tốc độ : 2800r/min

Cột áp : 1200Pa

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Quạt áp YYF250

1,175,000 ₫

1,250,000 ₫

Công suất : 250W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 480m3/h

Tốc độ : 2800r/min

Cột áp : 1200Pa

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Mua hàng
- 6%
Quạt áp YYF550

 

Công suất : 550W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1140m3/h

Tốc độ : 2800r/min

Cột áp : 1980Pa

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Quạt áp YYF550

1,306,600 ₫

1,390,000 ₫

 

Công suất : 550W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1140m3/h

Tốc độ : 2800r/min

Cột áp : 1980Pa

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Mua hàng
- 6%
Quạt áp YYF750

Công suất : 750W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1320m3/h

Tốc độ : 2800r/min

Cột áp : 2000Pa

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Quạt áp YYF750

1,692,000 ₫

1,800,000 ₫

Công suất : 750W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1320m3/h

Tốc độ : 2800r/min

Cột áp : 2000Pa

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Mua hàng
- 8%
Quạt nối ống vuông ZZ-100

Công suất: 35W

Điện áp: 220V

Cột áp: 81Pa

Lưu lượng: 200m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Đường kính cánh: 100mm

Độ ồn: 45dB(A)

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Quạt nối ống vuông ZZ-100

883,200 ₫

960,000 ₫

Công suất: 35W

Điện áp: 220V

Cột áp: 81Pa

Lưu lượng: 200m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Đường kính cánh: 100mm

Độ ồn: 45dB(A)

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Mua hàng
- 8%
Quạt nối ống vuông NA-150

Công suất: 40W

Điện áp: 220V

Cột áp: 125Pa

Lưu lượng: 400m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Đường kính cánh: 150mm

Độ ồn: 42dB(A)

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Quạt nối ống vuông NA-150

1,278,800 ₫

1,390,000 ₫

Công suất: 40W

Điện áp: 220V

Cột áp: 125Pa

Lưu lượng: 400m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Đường kính cánh: 150mm

Độ ồn: 42dB(A)

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Mua hàng
- 8%
Quạt nối ống vuông ZZ-200A

Công suất: 155W

Điện áp: 220V

Cột áp: 210Pa

Lưu lượng: 900m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Đường kính cánh: 200mm

Độ ồn: 54dB(A)

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Quạt nối ống vuông ZZ-200A

1,752,600 ₫

1,905,000 ₫

Công suất: 155W

Điện áp: 220V

Cột áp: 210Pa

Lưu lượng: 900m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Đường kính cánh: 200mm

Độ ồn: 54dB(A)

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Mua hàng
- 8%
Quạt nối ống vuông ZZ-200B

Công suất: 285W

Điện áp: 220V

Cột áp: 250Pa

Lưu lượng: 1200m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Đường kính cánh: 200mm

Độ ồn: 55dB(A)

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Quạt nối ống vuông ZZ-200B

1,849,200 ₫

2,010,000 ₫

Công suất: 285W

Điện áp: 220V

Cột áp: 250Pa

Lưu lượng: 1200m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Đường kính cánh: 200mm

Độ ồn: 55dB(A)

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Mua hàng
- 8%
Quạt nối ống vuông NA-200C

Công suất: 226W

Điện áp: 220V

Cột áp: 280Pa

Lưu lượng: 1600m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Đường kính cánh: 200mm

Độ ồn: 58dB(A)

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Quạt nối ống vuông NA-200C

1,950,400 ₫

2,120,000 ₫

Công suất: 226W

Điện áp: 220V

Cột áp: 280Pa

Lưu lượng: 1600m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Đường kính cánh: 200mm

Độ ồn: 58dB(A)

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Mua hàng