Quạt Công Nghiệp

- 10%
Quạt hướng trục SHOOHAN DFG50-4

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 750 W

Tốc độ: 1400 r/min

Lưu lượng: 9300 m3/h

Điện áp: 220/380V

Cột áp : 196Pa

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo: 0984 690 839

Quạt hướng trục SHOOHAN DFG50-4

2,448,000 ₫

2,720,000 ₫

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 750 W

Tốc độ: 1400 r/min

Lưu lượng: 9300 m3/h

Điện áp: 220/380V

Cột áp : 196Pa

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo: 0984 690 839

Mua hàng
Quạt hướng trục SHOOHAN SFG-6G-4 (DFG60-4)

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 2200 W

Tốc độ: 1400 r/min

Lưu lượng: 18700 m3/h

Điện áp: 380V

Cột áp : 294

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo: 0984 690 839

Quạt hướng trục SHOOHAN SFG-6G-4 (DFG60-4)

0 ₫

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 2200 W

Tốc độ: 1400 r/min

Lưu lượng: 18700 m3/h

Điện áp: 380V

Cột áp : 294

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo: 0984 690 839

Mua hàng
Quạt hướng trục SHOOHAN SFG-7G-4

Thương hiệu: Soohan

Công suất: 3000W (3Kw)

Tốc độ: 1400r/min

Lưu lượng: 24.500m3/h

Điện áp: 380v

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo: 0984 690 839

Quạt hướng trục SHOOHAN SFG-7G-4

0 ₫

Thương hiệu: Soohan

Công suất: 3000W (3Kw)

Tốc độ: 1400r/min

Lưu lượng: 24.500m3/h

Điện áp: 380v

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo: 0984 690 839

Mua hàng
Quạt hướng trục SHOOHAN SFG-8G-4

Thương hiệu: Soohan

Công suất: 4000W (4Kw)

Tốc độ: 1400r/min

Lưu lượng: 30.000m3/h

Điện áp: 380v

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ: 0984 690 839

Quạt hướng trục SHOOHAN SFG-8G-4

0 ₫

Thương hiệu: Soohan

Công suất: 4000W (4Kw)

Tốc độ: 1400r/min

Lưu lượng: 30.000m3/h

Điện áp: 380v

Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ: 0984 690 839

Mua hàng
Quạt thông gió vuông FAD-30

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 45W

Tốc độ: 1400r/min

Lưu lượng: 1080m3/h

Điện áp: 220v

Cột áp: 70Pa

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo: 0984 690 839

Quạt thông gió vuông FAD-30

0 ₫

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 45W

Tốc độ: 1400r/min

Lưu lượng: 1080m3/h

Điện áp: 220v

Cột áp: 70Pa

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo: 0984 690 839

Mua hàng
Quạt thông gió vuông FAD-40

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 145 W

Tốc độ: 1400 r/min

Lưu lượng: 2880 m3/h

Điện áp: 220v

Cột áp: 108Pa

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo: 0984 690 839

Quạt thông gió vuông FAD-40

0 ₫

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 145 W

Tốc độ: 1400 r/min

Lưu lượng: 2880 m3/h

Điện áp: 220v

Cột áp: 108Pa

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo: 0984 690 839

Mua hàng
- 10%
Quạt thông gió vuông chuyển động gián tiếp 900*900*300

Công suất (kW) : 0,37/4P

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 25000 m3/h

Tốc độ : 600 r/min

Quy cách 900*900*300 mm

Bảo hành : 12 tháng

Hotline:  0984 690 839

Zalo:       0984 690 839

Quạt thông gió vuông chuyển động gián tiếp 900*900*300

3,600,000 ₫

4,000,000 ₫

Công suất (kW) : 0,37/4P

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 25000 m3/h

Tốc độ : 600 r/min

Quy cách 900*900*300 mm

Bảo hành : 12 tháng

Hotline:  0984 690 839

Zalo:       0984 690 839

Mua hàng
- 10%
Quạt thông gió vuông chuyển động gián tiếp 1100*1100*400

Công suất (kW) : 0,55/4P

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 30000 m3/h

Tốc độ : 550 r/min

Quy cách 1100*1100*400 mm

Bảo hành : 12 tháng

Hotline:  0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Quạt thông gió vuông chuyển động gián tiếp 1100*1100*400

3,780,000 ₫

4,200,000 ₫

Công suất (kW) : 0,55/4P

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 30000 m3/h

Tốc độ : 550 r/min

Quy cách 1100*1100*400 mm

Bảo hành : 12 tháng

Hotline:  0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
- 10%
Quạt thông gió vuông chuyển động gián tiếp 1220*1220*400

Công suất (kW) : 0,75/4P

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 37000 m3/h

Tốc độ : 450 r/min

Quy cách 1220*1220*400 mm

Bảo hành : 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Quạt thông gió vuông chuyển động gián tiếp 1220*1220*400

4,140,000 ₫

4,600,000 ₫

Công suất (kW) : 0,75/4P

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 37000 m3/h

Tốc độ : 450 r/min

Quy cách 1220*1220*400 mm

Bảo hành : 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
- 10%
Quạt thông gió vuông chuyển động gián tiếp 1380*1380*400

Công suất (kW) : 1,1/4P

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 44500m3/h

Tốc độ : 435r/min

Quy cách 1380*1380*400mm

Bảo hành : 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo: 0984 690 839

Quạt thông gió vuông chuyển động gián tiếp 1380*1380*400

4,320,000 ₫

4,800,000 ₫

Công suất (kW) : 1,1/4P

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 44500m3/h

Tốc độ : 435r/min

Quy cách 1380*1380*400mm

Bảo hành : 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo: 0984 690 839

Mua hàng
- 12%
Quạt thông gió vuông FJ30-2

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 250W

Tốc độ: 2800r/min

Lưu lượng: 3250m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Bảo hành: 12 Tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Quạt thông gió vuông FJ30-2

114,400 ₫

130,000 ₫

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 250W

Tốc độ: 2800r/min

Lưu lượng: 3250m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Bảo hành: 12 Tháng

Liên Hệ: 0984 690 839

Mua hàng