HOT

Quạt nối ống siêu âm HF-100

0 ₫

Thương hiệu: SHOOHAN

Công suất : 35W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 220 m3/h

Tốc độ : 2600 r/min

Cột áp : 150Pa

Bảo hành : 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt nối ống siêu âm HF-125

0 ₫

Thương hiệu: SHOOHAN

Công suất : 40W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 310m3/h

Tốc độ : 2600r/min

Cột áp : 180Pa

Bảo hành : 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt nối ống siêu âm HF-150

0 ₫

Thương hiệu: SHOOHAN

Công suất : 75W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 540m3/h

Tốc độ : 2600r/min

Cột áp : 300Pa

Bảo hành : 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt nối ống siêu âm HF-200

0 ₫

Thương hiệu: SHOOHAN

Công suất : 130W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 900m3/h

Tốc độ : 2600r/min

Cột áp : 380Pa

Bảo hành : 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt áp YYF250

0 ₫

Thương hiệu: SHOOHAN

Công suất : 250W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 720m3/h

Tốc độ : 2800r/min

Cột áp : 1200Pa

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt áp YYF550

0 ₫

Thương hiệu: SHOOHAN

Công suất : 550W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 900m3/h

Tốc độ : 2800r/min

Cột áp : 1980Pa

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt áp YYF750

0 ₫

Thương hiệu: SHOOHAN

Công suất : 750W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1020m3/h

Tốc độ : 2800r/min

Cột áp : 2000Pa

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt Cắt Gió JINLING FM-1209-2 Có Điều Khiển

0 ₫

Thương hiệu: JINLING

Tần số: 50Hz

Công suất: 300W

Điện áp: 220V

Điều khiển từ xa: 

Lưu lượng: 23,3 m3/min

Trọng lượng: 15kg

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt Cắt Gió JINLING FM-1212-2 Có Điều Khiển

0 ₫

Thương hiệu: JINLING

Độ dài: 1m2

Tần số: 50Hz

Công suất: 420W

Điện áp: 220V

Điều khiển từ xa:

Lưu lượng: 28,3 m3/min

Trọng lượng: 17,5kg

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt Cắt Gió JINLING FM-1215-2 Có Điều Khiển

0 ₫

Thương hiệu: JINLING

Độ dài: 1m5

Tần số: 50Hz

Công suất: 520W

Điện áp: 220V

Điều khiển từ xa: 

Lưu lượng: 36, m3/min

Trọng lượng: 23,5kg

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt treo SHOOHAN NS-75

0 ₫

Thương hiệu: SHOOHAN

Công suất: 290W

Tốc độ: 1400r/min

Lưu lượng: 18000m3/h

Điện áp: 220V

Tần số: 50Hz

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt treo SHOOHAN NS-65

0 ₫

Thương hiệu: SHOOHAN

Công suất: 170W

Tốc độ: 1400r/min

Lưu lượng: 15500m3/h

Điện áp: 220V

Tần số: 50Hz

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng