HOT

Quạt thông gió vuông chuyển động gián tiếp 1380*1380*400

0 ₫

Công suất (kW) : 1,1/4P

Điện áp : 380V/220V

Lưu lượng : 44500m3/h

Tốc độ : 435r/min

Quy cách 1380*1380*400mm

Bảo hành : 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt thông gió vuông công nghiệp SH-800

0 ₫

Công suất : 0,37kW

Điện áp : 220V/380V

Lưu lượng : 22000m3/h

Tốc độ : 960r/min

Quy cách : 800*800*300

Bảo hành : 12 tháng

Hotline:  0984 690 839

Zalo:       0984 690 839

 

Mua hàng
HOT

Quạt thông gió vuông công nghiệp SH-700

0 ₫

Công suất : 0,25kW

Điện áp : 220V/380V

Lưu lượng : 19000m3/h

Tốc độ : 960r/min

Quy cách : 700*700*300

Bảo hành : 12 tháng

Hotline:  0984 690 839

Zalo:       0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt thông gió vuông công nghiệp SH-600

0 ₫

Công suất : 0,25kW

Điện áp : 220V/380V

Lưu lượng : 15000m3/h

Tốc độ : 1400r/min

Quy cách : 600*600*300

Bảo hành : 12 tháng

Hotline:  0984 690 839

Zalo:       0984 690 839

 

Mua hàng
HOT

Quạt thông gió vuông công nghiệp SH-500

0 ₫

Công suất : 0,25 kW

Điện áp : 220V/380V

Lưu lượng : 10000 m3/h

Tốc độ : 1400 r/min

Quy cách : 500*500*300

Bảo hành : 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:     0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt thông gió vuông công nghiệp SH-400

0 ₫

Công suất : 0,18kW

Điện áp : 220V/380V

Lưu lượng : 8000m3/h

Tốc độ : 1400r/min

Bảo hành : 12 tháng

Hotline:  0984 690 839

Zalo:       0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt nối ống YWR2E100

0 ₫

Công suất : 75W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 280m3/h

Tốc độ : 2700r/min

Cột áp : 350Pa

Bảo hành : 12 tháng

Thương hiệu : SHOOHAN

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt nối ống YWR2E125

0 ₫

Công suất : 80W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 380m3/h

Tốc độ : 2700r/min

Cột áp : 330Pa

Bảo hành : 12 tháng

Thương hiệu: SHOOHAN

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt nối ống YWR2E150

0 ₫

Công suất : 145W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 620m3/h

Tốc độ : 2700r/min

Cột áp : 340Pa

Bảo hành : 12 tháng

Thương hiệu: SHOOHAN

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt nối ống YWR2E200

0 ₫

Công suất : 180W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1050m3/h

Tốc độ : 2600r/min

Cột áp : 550Pa

Bảo hành : 12 tháng

Thương hiệu: SHOOHAN

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt nối ống YWR2E250

0 ₫

Công suất : 190W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1380m3/h

Tốc độ : 2600r/min

Cột áp : 570Pa

Bảo hành : 12 tháng

Thương hiệu: SHOOHAN

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt nối ống YWR2E315

0 ₫

Công suất : 265W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1800m3/h

Tốc độ : 2600r/min

Cột áp : 680Pa

Bảo hành : 12 tháng

Thương hiệu: SHOOHAN

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng