Phân phối quạt công nghiệp, quạt chống cháy nổ, quạt làm mát, quạt nhật

Phân phối quạt công nghiệp, quạt chống cháy nổ, quạt làm mát, quạt nhật (152 Sản phẩm)

- 6%
Quạt áp YYF250

Công suất : 250W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 480m3/h

Tốc độ : 2800r/min

Cột áp : 1200Pa

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Quạt áp YYF250

1,175,000 ₫

1,250,000 ₫

Công suất : 250W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 480m3/h

Tốc độ : 2800r/min

Cột áp : 1200Pa

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Mua hàng
- 6%
Quạt áp YYF550

 

Công suất : 550W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1140m3/h

Tốc độ : 2800r/min

Cột áp : 1980Pa

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Quạt áp YYF550

1,306,600 ₫

1,390,000 ₫

 

Công suất : 550W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1140m3/h

Tốc độ : 2800r/min

Cột áp : 1980Pa

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Mua hàng
- 6%
Quạt áp YYF750

Công suất : 750W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1320m3/h

Tốc độ : 2800r/min

Cột áp : 2000Pa

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Quạt áp YYF750

1,692,000 ₫

1,800,000 ₫

Công suất : 750W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1320m3/h

Tốc độ : 2800r/min

Cột áp : 2000Pa

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Mua hàng
- 8%
Quạt nối ống vuông ZZ-100

Công suất: 35W

Điện áp: 220V

Cột áp: 81Pa

Lưu lượng: 200m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Đường kính cánh: 100mm

Độ ồn: 45dB(A)

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Quạt nối ống vuông ZZ-100

883,200 ₫

960,000 ₫

Công suất: 35W

Điện áp: 220V

Cột áp: 81Pa

Lưu lượng: 200m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Đường kính cánh: 100mm

Độ ồn: 45dB(A)

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Mua hàng
- 8%
Quạt nối ống vuông NA-150

Công suất: 40W

Điện áp: 220V

Cột áp: 125Pa

Lưu lượng: 400m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Đường kính cánh: 150mm

Độ ồn: 42dB(A)

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Quạt nối ống vuông NA-150

1,278,800 ₫

1,390,000 ₫

Công suất: 40W

Điện áp: 220V

Cột áp: 125Pa

Lưu lượng: 400m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Đường kính cánh: 150mm

Độ ồn: 42dB(A)

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Mua hàng
- 8%
Quạt nối ống vuông ZZ-200A

Công suất: 155W

Điện áp: 220V

Cột áp: 210Pa

Lưu lượng: 900m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Đường kính cánh: 200mm

Độ ồn: 54dB(A)

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Quạt nối ống vuông ZZ-200A

1,752,600 ₫

1,905,000 ₫

Công suất: 155W

Điện áp: 220V

Cột áp: 210Pa

Lưu lượng: 900m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Đường kính cánh: 200mm

Độ ồn: 54dB(A)

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Mua hàng
- 8%
Quạt nối ống vuông ZZ-200B

Công suất: 285W

Điện áp: 220V

Cột áp: 250Pa

Lưu lượng: 1200m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Đường kính cánh: 200mm

Độ ồn: 55dB(A)

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Quạt nối ống vuông ZZ-200B

1,849,200 ₫

2,010,000 ₫

Công suất: 285W

Điện áp: 220V

Cột áp: 250Pa

Lưu lượng: 1200m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Đường kính cánh: 200mm

Độ ồn: 55dB(A)

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Mua hàng
- 8%
Quạt nối ống vuông NA-200C

Công suất: 226W

Điện áp: 220V

Cột áp: 280Pa

Lưu lượng: 1600m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Đường kính cánh: 200mm

Độ ồn: 58dB(A)

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Quạt nối ống vuông NA-200C

1,950,400 ₫

2,120,000 ₫

Công suất: 226W

Điện áp: 220V

Cột áp: 280Pa

Lưu lượng: 1600m3/h

Điện áp: 220V - 50Hz

Đường kính cánh: 200mm

Độ ồn: 58dB(A)

Bảo hành: 12tháng

Hotline: 0984 690 839

Mua hàng
Quạt treo SHOOHAN NS-75

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 290W

Tốc độ: 1400r/min

Lưu lượng: 18.000m3/h

Điện áp: 220V

Tần số: 50Hz

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Quạt treo SHOOHAN NS-75

0 ₫

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 290W

Tốc độ: 1400r/min

Lưu lượng: 18.000m3/h

Điện áp: 220V

Tần số: 50Hz

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Mua hàng
Quạt đứng SHOOHAN NS-75

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 290W

Tốc độ: 1400r/min

Lưu lượng: 18.000m3/h

Điện áp: 220V

Tần số: 50Hz

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Quạt đứng SHOOHAN NS-75

0 ₫

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 290W

Tốc độ: 1400r/min

Lưu lượng: 18.000m3/h

Điện áp: 220V

Tần số: 50Hz

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Mua hàng
Quạt treo SHOOHAN NS-65

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 170W

Tốc độ: 1400r/min

Lưu lượng: 15.500m3/h

Điện áp: 220V

Tần số: 50Hz

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Quạt treo SHOOHAN NS-65

0 ₫

Thương hiệu: Shoohan

Công suất: 170W

Tốc độ: 1400r/min

Lưu lượng: 15.500m3/h

Điện áp: 220V

Tần số: 50Hz

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Mua hàng
Quạt đứng SHOOHAN NS-65

Thương hiệu: Shoohan

Công suất:  170W

Tốc độ: 1400r/min

Lưu lượng: 15.500m3/h

Điện áp: 220v

Tần số: 50Hz

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Quạt đứng SHOOHAN NS-65

0 ₫

Thương hiệu: Shoohan

Công suất:  170W

Tốc độ: 1400r/min

Lưu lượng: 15.500m3/h

Điện áp: 220v

Tần số: 50Hz

Bảo hành: 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Mua hàng