Quạt Nối Ống

Quạt Nối Ống | Công Nghệ Nhật Bản | Quatcongnghiep.net (13 Sản phẩm)

HOT

Quạt nối ống YWR2E100

1,290,000 ₫

1,410,000 ₫

Công suất : 70W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 276m3/h

Tốc độ : 2500r/min

Cột áp : 350Pa

Bảo hành : 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt nối ống YWR2E125

1,310,000 ₫

1,350,000 ₫

Công suất : 75W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 395m3/h

Tốc độ : 2500r/min

Cột áp : 390Pa

Bảo hành : 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt nối ống YWR2E150

1,450,000 ₫

1,500,000 ₫

Công suất : 110W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 620m3/h

Tốc độ : 2500r/min

Cột áp : 400Pa

Bảo hành : 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt nối ống YWR2E200

1,850,000 ₫

1,900,000 ₫

Công suất : 150W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1050m3/h

Tốc độ : 2500r/min

Cột áp : 550Pa

Bảo hành : 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt nối ống YWR2E250

2,050,000 ₫

2,130,000 ₫

Công suất : 165W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1380m3/h

Tốc độ : 2450r/min

Cột áp : 570Pa

Bảo hành : 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt nối ống YWR2E315

2,380,000 ₫

2,450,000 ₫

Công suất : 235W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1568m3/h

Tốc độ : 2450r/min

Cột áp : 1200Pa

Bảo hành : 12 tháng

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng