Quạt Nối Ống

Quạt Nối Ống | Công Nghệ Nhật Bản | Quatcongnghiep.net (13 Sản phẩm)

Quạt Công Nghiệp Shoohan - Quang hà
HOT

Quạt nối ống YWR2E100

0 ₫

Công suất : 75W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 280m3/h

Tốc độ : 2700r/min

Cột áp : 350Pa

Bảo hành : 12 tháng

Thương hiệu : SHOOHAN

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt nối ống YWR2E125

0 ₫

Công suất : 80W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 380m3/h

Tốc độ : 2700r/min

Cột áp : 330Pa

Bảo hành : 12 tháng

Thương hiệu: SHOOHAN

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt nối ống YWR2E150

0 ₫

Công suất : 145W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 620m3/h

Tốc độ : 2700r/min

Cột áp : 340Pa

Bảo hành : 12 tháng

Thương hiệu: SHOOHAN

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt nối ống YWR2E200

0 ₫

Công suất : 180W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1050m3/h

Tốc độ : 2600r/min

Cột áp : 550Pa

Bảo hành : 12 tháng

Thương hiệu: SHOOHAN

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt nối ống YWR2E250

0 ₫

Công suất : 190W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1380m3/h

Tốc độ : 2600r/min

Cột áp : 570Pa

Bảo hành : 12 tháng

Thương hiệu: SHOOHAN

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng
HOT

Quạt nối ống YWR2E315

0 ₫

Công suất : 265W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1800m3/h

Tốc độ : 2600r/min

Cột áp : 680Pa

Bảo hành : 12 tháng

Thương hiệu: SHOOHAN

Hotline: 0984 690 839

Zalo:      0984 690 839

Mua hàng